HOME | ABOUT US         Монгол   English   Follow us on Twitter     Open Society Forum   FORUM.MN RSS 2.0 RSS  

2012 оны УИХ-ын сонгуулийн явцад хийсэн мониторинг, ажиглалтын дүнгээ танилцууллаа PDF Print E-mail
    Thursday, July 5, 2012 2:38 pm
More...        
Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн дүн PDF Print E-mail
    Thursday, July 5, 2012 2:34 pm
More...        
Сонгуулийн автоматжуулалтын үйл явцын мониторингийн дүн PDF Print E-mail
    Thursday, July 5, 2012 2:32 pm
More...        
Сонгуулийн өдрийн ажиглалт: санал хураах, тоолох, дүнг гаргах үйл явцад хийсэн ажиглалтын дүн PDF Print E-mail
    Thursday, July 5, 2012 2:31 pm
More...        
Саналын хуудас хэвлэх, хадгалах, хамгаалах, хүргүүлэх, архивт шилжүүлэх үйл явцын хяналтын дүн PDF Print E-mail
    Thursday, July 5, 2012 2:23 pm
More...        
2012 оны УИХ-ын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мониторингийн дүн PDF Print E-mail
    Thursday, July 5, 2012 2:21 pm
More...        
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мониторингийн явцын мэдээ PDF Print E-mail
    Wednesday, June 27, 2012 12:05 pm
More...        
Саналын хуудсыг хэвлэх, хадгалах, хамгаалах үйл ажиллагааны явц PDF Print E-mail
    Wednesday, June 27, 2012 11:53 am
More...        
Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн явцын мэдээ PDF Print E-mail
    Tuesday, June 26, 2012 3:56 pm
More...        
Сонгуулийн автоматжуулсан системийн мониторингийн явцын талаар PDF Print E-mail
    Tuesday, June 26, 2012 3:51 pm
More...        
УИХ-ын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлэх үйл ажиллагаа PDF Print E-mail
    Monday, June 18, 2012 2:41 pm
More...        
Хэвлэл мэдээллийн мониторинг PDF Print E-mail
    Monday, June 18, 2012 2:38 pm
More...        
Сонгуулийн автоматжуулсан системийг гэрчилгээжүүлэх үйл явцтай танилцлаа PDF Print E-mail
    Monday, June 18, 2012 2:35 pm
More...        
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мониторингийн явцын мэдээ PDF Print E-mail
    Monday, June 18, 2012 2:26 pm
More...        
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мониторингийн явцын мэдээ PDF Print E-mail
    Monday, June 11, 2012 3:06 pm
More...        
prev 1 2 next
Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.