http://www.forum.mn

Environmental Reform 2nd phase (2008)


Байгаль орчны шинэчлэл төсөл 2-р шат (2008)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нидерландын Вант Улсын  Засгийн Газар
Дэлхийн Банк
Байгаль Орчны   Яам
Нээлттэй Нийгэм Форум

“Байгаль Орчны Шинэчлэл-2” төсөл сонгон шалгаруулалтын дүн

Нидерландын Вант Улсын Засгийн Газрын Итгэлийн Сангийн дэмжлэгээр Монгол улс дахь байгаль орчны засаглалыг бэхжүүлэх, хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн менежментийг сайжруулах зорилгоор Дэлхийн Банк болон Монгол улсын Байгаль Орчны Яам хамтран “Байгаль Орчны Шинэчлэл–2” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. 2007- 2010 онд хэрэгжих энэхүү төслийн хүрээнд эхний жилийн жижиг төслийн тэтгэлэгт уралдааныг олон нийтэд ил тод зарлан явуулж, Монголд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллага болон хувь хүмүүсийг төлөөлсөн 345 оролцогч оролцсоноос 37 төсөл шалгарсан болно. Шалгарсан төслүүдийг танилцуулбал (PDF):

Төсөл ирүүлсэн байгууллага

Төслийн нэр

 Төсөв

Тайлан

Ном

"Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо" ТББ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачлал боловсруулах

        12,990

Тайлан (PDF)

"Байгаль орчны чандмань төв" ТББ

Налайх дүүргийн байгаль орчны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах

          8,800

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

"Буурал сансар" нөхөрлөл

Нутаг - ээж

          3,000

   

"Дорнод мөрөн " хөдөлгөөн

Булгийн эх үүсвэрийг хамгаалах

        15,000

   

"Дэлгэрэх хайрхан" хамтлаг

Зүүн хайрхан

          3,000

   

"Залуу байгальчдын нийгэмлэг" ТББ

Хүрээлэн буй орчноо хамгаалахад сургууль дахь экоклубын оролцоо

        15,000

Тайлан (PDF)

"Ирээдүйн хөгжлийн хүрээлэн" ТББ

"Залуучууд залуучууддаа" үе тэнгийн боловсрол

          7,000

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

"Монголын адуучин холбоо" ТББ

Ээж хадны булаг

          6,120

   

"Монголын хошин шог урлагийн холбоо" ТББ

Хүүхэд өсвөр үеийнхний экологийн боловсролыг дэмжих "Танин мэдэхүйн байгаль хамгаалал-2" төсөл

10,000

Тайлан (PDF)

"Монголын эмнэлгийн газар зүйн холбоо" ТББ

Ундны усыг фторгүйжүүлэх

          9,770

Тайлан (PDF)

"Мөнх-Хайрхан" нөхөрлөл

Ой түүний дагалдах баялгийг хамгаалах, зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх

          3,000

   

"Ойн хишиг төв" ТББ

Ой-ус-хамгаалал

          4,710

   

"Хайрхан эрдэнэ орон нутгийн" ТББ

Хамтын эзэмшлийн ойн нөхөрлөлүүдийг чадавхжуулах, хөгжүүлэх

          3,000

   

"Хайрханбулаг" малчны бүлэг

Хайрханбулаг

          3,000

   

"Хими ба байгаль орчин" ТББ

Химийн хорт болон аюултай бодисын аюулын мэдээллийн сан бий болгох

          9,355

   

"Цэнхэр гариг " ТББ

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг орд газрын хэмжээнд төлөвлөх нь

15,415

Тайлан (PDF)

"Чулуут овооны бүрд хамтын хүч" нөхөрлөл

Ой эзэмших хамтын нөхөрлөлийн мэрэгшлийн чадавхыг дээшлүүлэх

          1,000

   

"Экоговь" ХХК

Дарьгангын БЦГ-ын менежментйин төлөвлөгөө

          8,000

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

"Эрчим хүч-Байгаль орчин-Тогтвортой хөгжил сан" ТББ

Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлүүдийн чадавхийг дээшлүүлэх төсөл

          8,000

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

Аг-баш баг

Тарвага нутагшуулах замаар нөхөрлөлийг чадавхижуулах төсөл

2,141

   

Байгаль орчин, менежментийн "Эко-Ази" дээд сургууль

Байгаль орчны сэтгүүлч клуб

15,000

Тайлан (PDF)

Г.Намхайжанцан

Уур амьсгалын нөхцлөөр тогтоосон хотуудын галлагааны /халаалтын/ тохиромжтой хугацаа

          7,400

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

Л.Ням ахлагчтай төслийн баг

Дорноговь аймгийн жишээн дээр аймгуудын байгаль орчны хөгжлийн стратегийн загвар боловсруулах

10,000

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

Монголын ус цаг уурын нийгэмлэг

Агаарын бохирдлыг бууруулах "Шинэ эрин" тогтолцоо бүрдүүлэх

          8,000

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

МУИС, Химийн факультет

Агаар, ус, хөрсөнд агуулагдах зарим хүнд металлыг тодорхойлох арга зүйн стандарт боловсруулах

12,000

Тайлан (PDF)

МУИС-ийн Биологийн факультетийн микробиологийн тэнхим

Орчны генотоксикологийн шинжилгээний арга зүйн стандартыг боловсруулах,

          7,000

Тайлан (PDF)

ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэн

Бүсийн хэмжээний цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр боловсруулах

          7,000

Тайлан (PDF)

Мэргэжилтний баг

" Mод.mn" вэб-д суурилсан мэдээллийн электрон лавлах бий болгох

          6,970

Тайлан (PDF)

Р.Сaмъяа ахлагчтай оюутны баг

Ногоон жим

          8,100

   

Судлаачдын баг

Нэн ховор, ховор ургамлын талаархи олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх

          7,000

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

Ховд их сургууль, Биологийн тэнхим

Мөнххайрханы царцааны хэт олшролоос урьдчилан сэргийлэх, нөөцийг зүй зохистой ашиглах менежмент

4,500

   

Цогт-хайрхан байгаль хамгаалах нөхөрлөл

Билгэхийн булаг бидний булаг

          3,000

   

ШУА-ийн Хими, хими-технологийн хүрээлэн

Хөрсийг цөлжилтөөс хамгаалахад үр тарианы болон биоорганик хаягдлыг ашиглах нь

10,000

   

ШУТИС-ийн Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн төв

Цөлжилтийн эрчийг сааруулах, мод, бутлаг ургамлыг түлшинд хэрэглэх уламжлалт аргыг халах

15,440

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

Эрдэмтэн судлаачдын баг

Монгол орны шувууны экологи, эдийн засгийн үнэлгээ

7,000

   

Я.Адъяа

Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдад зориулсан унших бичиг, тестийн аргаар мэдлэгээ шалгах гарын авлага

7,000

Тайлан (PDF)

Ном (PDF)

ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэн

Хөрс, ус хамгаалах арга хэмжээг үнэлэх хамтын оролцоотой нөлөөллийн үнэлгээний аргачлал боловсруулах

7,000

Тайлан (PDF)

Төслүүдийг шалгаруулах үе шат, шалгуур

Сонгон шалгаруулах хорооны  гишүүд

“Байгаль Орчны Шинэчлэл-2” төслийн тэтгэлэгт шалгарсан төслүүдийг олон нийтэд танилцууллаа

Date : 2008-02-21 14:33:16                        

Copyright © 2009 . All Rights Reserved.