http://www.forum.mn

ОҮИТБ-ыг дэмжихэд Дэлхийн банкны гүйцэтгэх үүрэг роль, хэлэлцүүлэг 2007.12.04

file:: Олборлох салбарын ил тод байдлыг дэмжихэд Дэлхийн банкны гүйцэтгэх үүрэг роль, хэлэлцүүлэг 2007.12.04

Date : 2007-12-04 14:12:28                        

Copyright © 2009 . All Rights Reserved.