http://www.forum.mn

Монгол Улсын дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг танилцуулах уулзалт

“Монгол Улсын дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг болох Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн  2012-2016 оны тэргүүлэх чиглэлийн төсөл”-ийг хэлэлцүүлэх уулзалт

Үндэсний Хөгжил, Шинэтгэлийн Хороо болон Нээлттэй Нийгэм Форумаас хамтран зохион байгуулж буй  Монгол Улсын дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг болох Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн  2012-2016 оны тэргүүлэх чиглэлийн төсөл”-ийг хэлэлцүүлэх уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Энэхүү бодлогын баримт бичгийн төсөлд манай улсын эрдэмтэн судаачид, иргэний нийгмийн төлөөлөгчид, бодлого шийдвэрийг тодоррхойлж байсан хүмүүсийн санаа бодол, зөвлөмжийг тусган сайжруулах зорилгоор тус уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна.

Хэзээ: 2011 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 11 цагт /Мягмар гараг/
Хаана: Нээлттэй Нийгэм Форумын хурлын танхимд

Үндэсний Хөгжил, Шинэтгэлийн Хороо болон Нээлттэй Нийгэм Форумаас хамтран зохион байгуулж буй  Монгол Улсын дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг болох Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн  2012-2016 оны тэргүүлэх чиглэлийн төсөл”-ийг хэлэлцүүлэх уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Энэхүү бодлогын баримт бичгийн төсөлд манай улсын эрдэмтэн судаачид, иргэний нийгмийн төлөөлөгчид, бодлого шийдвэрийг тодоррхойлж байсан хүмүүсийн санаа бодол, зөвлөмжийг тусган сайжруулах зорилгоор тус уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна.

Хэзээ: 2011 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 11 цагт /Мягмар гараг/
Хаана: Нээлттэй Нийгэм Форумын хурлын танхимд

УУЛЗАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

11:00-11:05

Уулзалт хэлэлцүүлгийг нээж үг хэлэх
Ч.Хашчулуун, ҮХШХ-ны дарга

11:05-11:20

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2012-2016 оны тэргүүлэх чиглэлийн төслийг танилцуулах
Г.Батхүрэл, ҮХШХ-ны Хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга

11:20-12:50

Санал, хэлэлцүүлэг
(Оролцогч тус бүр 4-5 минут)

12:50-13:00

Уулзалт хэлэлцүүлгийг хаах
Ч.Хашчулуун, ҮХШХ-ны дарга
П. Эрдэнэжаргал, ННФ-ын гүйцэтгэх захирал

Date : 2011-11-02 09:06:25                        

Copyright © 2009 . All Rights Reserved.