НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  
Төсвийн зарлага

Батлагдсан төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 2018 оны урсгал зардалдаа бүрэн хүрэхгүй нь. Төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 7.2 их наяд боловч урсгал зардал нь 7.4 их наядад хүрэх ажээ. Харин төсвийн нийт зарлага 9.6 их наяд болсноор ирэх оны төсвийн нийт алдагдал ДНБ-ий 8%-д хүрнэ.

Хүний эрхийн хамгаалагчид “Хэнийг ч орхилгүй хөгжье” уриан дор цуглалаа

Хүний эрхийн хамгаалагчид “Хэнийг ч орхилгүй хөгжье” уриан дор цуглалаа
Жил бүрийн 12 сарын 10-нд олон улсын Хүний эрхийн өдөр, 12 сарын 9-нд Хүний эрхийг
хамгаалагчдын өдрийг тэмдэглэдэг уламжлалтай.

ПРО БОНО ХУУЛЬЧДЫН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Энэхүү арга хэмжээ нь олон улсын про боно туршлагатай танилцах, хуульчдын про боно үйл
ажиллагааг хөхиүлэн дэмжих арга замыг тодорхойлох, иргэний нийгэм, хуульчдын хамтын ажиллагааг
бэхжүүлэх зорилготой.

Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй зарим арга хэмжээ

2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд шүүхийн тухай багц хууль болон бусад холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих, шинээр нэвтрүүлсэн механизмыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулах талаар тусгасан.

Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамрууллаа

Бүх шатны шүүхийн хэлтсийн дарга болон зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, давтан сургах, шүүхийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн үргэлжлүүлэхэд шаардагдах чадварыг олгоход дэмжлэг үзүүллээ.

Төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дэмжих иргэний нийгмийн зөвлөгөөн боллоо

Зөвлөгөөнд оролцсон иргэний нийгмийнхэн аймаг, нийслэл, дүүргүүдийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод байдлын өнөөгийн түвшин болон, төсөв, түүний зарцуулалт  ил болох нь төсвийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд бодит нөлөө үзүүлж буй эсэх талаар ярилцаж төсвийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр ирэх хоёр жилд явуулах үйл ажиллаганы төлөвлөлтөө хийлээ.

ФОРУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЗАСАГЛАЛ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Төсвийн ил тод байдал

Эрдэс баялгийн салбарын засаглал

Өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах механизмууд

Улс төрийн санхүүжилт

Хүний эрх

Шүүхийн шинэтгэл

Хууль сахиулах салбарын шинэтгэл

Иргэдийн эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэх

 

Тэгш хамруулах боловсрол

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Залуучуудын дундах хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэх

 

 

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.