НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  
ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС) -ыг хэрэгжүүлж байгаа Монгол Улсын туршлагыг судлах зорилгоор Украин Улсын төр, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөгчид 2018 оны  4 сарын 11-13-ны өдрүүдэд ажлын айлчлал хийж байна.

 

Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм дахь иргэний нийгмийн оролцоо (№36-Video), “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн дэд зохицуулагч, Б.Болорсайхан

Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм дахь иргэний нийгмийн оролцоо (№36-Video),  “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн дэд зохицуулагч, Б.Болорсайхан

Цагдаагийн алба хаагчийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйн талаар гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Нээлттэй Нийгэм Форум нь Увс аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Эрхзүйн зөв хөтөч ТББ-д “Цагдаагийн алба хаагчийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйн талаар гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт” сэдвийн хүрээнд мониторинг хийх тэтгэлэг олгосон билээ.

Хүний эрхийн төлөв байдал сэдэвт орон нутгийн цуврал хэлэлцүүлгийг баруун бүсэд зохион байгууллаа

Хүний эрхийн ТББ-уудын форум (ХЭФ) нь өнгөрсөн оны 10-р сараас НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (Universal Periodic Review – UPR)-ээс өгсөн зөвлөмжийн дунд хугацааны хэрэгжилтийн тайланг боловсруулж эхлээд байна.

Эрдэс баялгийн салбараас ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийг ил тод болгох нь

Нээлттэй Нийгэм Форум, Хүний эрхийн Үндэсний комисс хамтран "Хүний эрхийн тухай ярилцъя” өглөөний уулзалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр "Эрдэс баялгийн салбараас ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийг ил болгох нь” сэдвээр зохион байгууллаа.

EMPLOYMENT OPPORTUNITY - Program coordinator

The Open Society Forum (OSF) is partnering with the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) to implement the 2-year project “Level Up: Political Finance with Integrity.”  The project is partly funded by the European Union and will be implemented in three countries including Mongolia, Moldova and Paraguay by a consortium of partners based in these countries.

ФОРУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЗАСАГЛАЛ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Төсвийн ил тод байдал

Эрдэс баялгийн салбарын засаглал

Өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах механизмууд

Улс төрийн санхүүжилт

Хүний эрх

Эрх зүйн шинэчлэл

Шүүхийн хараат бус байдал

Иргэдийн эрх зүйн чадавхыг дээшлүүлэх

 

Тэгш хамруулах боловсрол

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Залуучуудын дундах хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэх

 

 

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.